За ваше улеснение ви предлагаме бързи графики на основните форекс валутни двойки и на основните търгуваните на световната борса стоки. На вазата на тези графики вие можете бързо да се ориентирате кои валутни двойки и стоки са походящи за вашата търговска статегия.

<a href="http://www.mt5.com/">Forex portal</a>