Биткойн – дигиталната валута

Paypal bitcoin

Биткойн представлява цифрова валута и е създадена по електронен път. Тя не се печата. Произведена е от много компютри, работещи по целия свят. Софтуерът произвежда биткойн чрез решаване математически задачи – криптиращи функции. Биткойн е пионерът на така наречените криптовалути.
Най-важната характеристика, която отличава биткойн от конвенционалните валути е че биткойн е децентрализирана валута. Нито една институция не може да контролира биктойн мрежата. Няма централен сървър, който да обслужва производството и движението на тази валута.

Биткойн портфейл

За да можете да оперирате с биткойн ви е необходим тъй-наречения портфейл. Той изпълнява същите фуккции, както портфейла, който носите в джоба или в чантата си. Биткойн портфейлът представлява съвкупност от биткойн адреси, като всеки адрес може да управлява собствен баланс от биткойни. Всеки потребител може да притежава неограничен брой биткойн адреси. Биткойн портфейлът представлява софтуер, чрез който управлявате вашите биткойни. Съществуват два основни вида портфейли – уеб базирани и десктоп, като съществуват десктоп софтуери за всички видове операционни системи, включително и за мобилни устройства и смартфони. Тези два вида имат своите предимства и недостатъци.

Като цяло уеб базирания онлайн портфейл е по-лесен за работа и до него имате достъп от всеки един компютър свързан с Интернет. Най-популярния и сигурен онлайн портфейл е http://BlockChain.info.

Десктоп портфейлите предоставят по-големи възможности за работа и осъщетвяване на по-сложни транзакции. Много добър и лесен за работа десктоп портфейл можете да изтеглите от https://MultiBit.org.

Трябва да обърнете внимание на защитата на вашия портфейл, защото кражбите на биктойн са невъзващаеми. Освен това, ако загубите достъп до портфейла си или по грешка изтриете частния си ключ на даден адрес, то вие ще загубите достъпа до биткойните, които са управлявани от този адрес.

Коментари са забранени.


www.000webhost.com